Упиши Шумарски факултет. Изабери природно!

Изабери природноУПИШИ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Наши партнери

Адреса

Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука
Босна и Херцеговина

Телефони

Централа: +387 51 464 884, 464 298
Деканат: +387 51 460 550
Факс: +387 51 460 550
Рачуноводство: +387 51 464 628
Билиотека: локал 227
Студентска служба: локал 102

E-mail

info@sf.unibl.org