Анђела Вукелић, студент друге године

,,Шумарски факултет сам уписала због богатог потенцијала коју БиХ има у овом пољу. Мислим да су шуме уз добро газдовање наисцрпан извор, и не бојим се за своје будуће запослење. Наравно шуме нису само извор за сигуран посао, већ и извор живота.“