Административно особље

Милан Станивуковић

СЕКРЕТАР

дипл. правник

Богданка Гвозден

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

-

Мишел Бувач

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХ. ПОСЛОВЕ

Мр

Сања Радиновић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

дипл. економиста

Мирослав Мирковић

ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Мр

Снежана Ђаковић

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

-

Здравко Ковачевић

ШЕФ БИБЛИОТЕКЕ

дипл. инж.

Александра Верхас

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА И ПРОМОЦИЈУ ФАКУЛТЕТА

дипл. новинар

Божица Марић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАСТАВУ

дипл. инж.

Ђорђије Милановић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАСТАВУ

ма

Јелена Чучковић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ И САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ

ма

Матеј Сировина

ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРИМА И ОДРЖАВАЊУ WEB СТРАНИЦЕ

-

Владо Ристић

РАДНИК НА ТЕЛ. ЦЕНТРАЛИ

-

Бранислав Вишекруна

ВОЗАЧ-КУРИР

-

Драган Убовић

КУЋНИ МАЈСТОР

-

Борка Шакић

СПРЕМАЧИЦА

-

Мирјана Комљеновић

СПРЕМАЧИЦА

-

Жељана Ћелић

СПРЕМАЧИЦА

-