Административно особље

Др Дражен Миљић

СЕКРЕТАР

дипл. правник

Бранкица Кајкут

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

-

Мишел Бувач

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХ. ПОСЛОВЕ

Сања Радиновић

РЕФЕРЕНТ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

-

Мирослав Мирковић

ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Мр

Снежана Ђаковић

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

-

Здравко Ковачевић

ШЕФ БИБЛИОТЕКЕ

дипл. инж.

Александра Верхас

БИБЛИОТЕКАР

дипл. новинар

Божица Марић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАСТАВУ

дипл. инж.

Ђорђије Милановић

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

дипл. инж.

Јелена Чучковић

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДИЈЕ II И III ЦИКЛУСА

ма

Срђан Љевар

ВЕБ ОПЕРАТЕР

-

Владо Ристић

РАДНИК НА ТЕЛ. ЦЕНТРАЛИ

-

Бранислав Вишекруна

ВОЗАЧ

-

Драган Убовић

ВОЗАЧ-КУРИР

-

Борка Шакић

СПРЕМАЧИЦА

-

Анђелија Мрђен

СПРЕМАЧИЦА

-

Лана Манојловић

СПРЕМАЧИЦА

-