Библиотека

Библиотека Шумарског факултета представља засебну цјелину која служи потребама наставе и научно-истраживачког рада.

Фонд Библиотеке чине научне и стручне публикације на српском, њемачком, енглеском, руском и другим језицима. Библиотека је намијењена првенствено студентима, професорима и асистентима, а могу је користити и сви заинтересовани грађани. Смјештена је у двије просторије које нису намјенски грађене за потребе Библиотеке.

ФОНД БИБЛИОТЕКЕ

Монографске публикације – све научне и стручне књиге из области шумарства и других сродних области. Данас Библиотека располаже са књижним фондом од 11 390 јединица

Серијске публикације – домаћи и страни научни и стручни часописи са фондом од 70 наслова са 2 000 примјерака

Фонд Библиотеке попуњава се куповином, поклонима, издањима Факултета, као и размјеном за издања Факултета

Библиотека посједује лисни каталог монографских и серијских публикација, као и интерни електронски каталог помоћу којега је омогућено претраживање монографских публикација и чланака из периодике.

Као и многе библиотеке, и библиотека Шумарског факултета има проблем недостатка простора.

КОНТАКТ

Тел: +387 51 464 628  лок.227
Е-пошта: biblioteka@sf.unibl.org