Историја

Шумарски факултет је организациона јединица Универзитета у Бањој Луци од 1992. године.

Одлука о промјени сједишта Шумарског факултета у Сарајеву (бр. 01-176/92), због ратних дејстава, донешена је 12. 09. 1992. године. Захваљујући срдачном прихвату и разумијевању Ректората Бањалучког Универзитета, а посебно колега са Економског, Правног, Електротехничког, Технолошког и Машинског факултета издвојен је неопходан простор за смјештај пресељене опреме – документације и створени услови за почетак рада Шумарског факултета у Бањој Луци.

Данас Факултет има добро опремљен простор за извођење наставе, као и кабинете и лабораторије. Све укупно је распрострањен на 1100 квадратих метара. Иако овај простор није задовољавајући површином, настава на Шумарском факултету се одвија без већих проблема

Цртице из прошлости

  • 1941. године је у Сарајеву први пута организована високо школска настава из области шумарства, као одјелење Пољопривредно-шумарског факултета у Београду.
  • 1948. године донијета је одлука о формирању Шумарског одсјека на Пољопривредно-шумарском факултету у Сарајеву
  • 1959. године основан је Шумарски факултет на Универзитету у Сарајеву.
  • 1992. године – Шумарски факултет је пресељен у Бања Луку и саставни је дио Универзитета у Бањој Луци.

Прва генерација студената Шумарског факултета уписана је школске 1993/94. године на општем смјеру. Школске 2007/08. на факултету је извршена нова организација студија и почела је реализација студијског програма Шумарство према тростепеном моделу 3+2+3. Од школске 2010/11. факултет организије студије другог циклуса на студијском програму Шумарство, а од школске 2011/12. и на студијском програму Управљање шумским ресурсима.

Студијски програм Шумарство је од 2007. године организован према тростепеном моделу (3+2+3) студија, а од 2013. године према моделу (4+1+3) студија.