Катедре

Катедра за силвиекологију

Катедра за шумарску генетику и оснивања шума

Катедра за интегралну заштиту шумских екосистема

Катедра за коришћења шумских ресурса

Катедра за економику и организацију у шумарству

Катедра за гајење шума

Катедра за планирање газдовања шумама

Катедра за ловство