Катедра за гајење шума

Шеф катедре:
проф. др Зоран Говедар
редовни професор

Катедра Гајења шума на Шумарском факултету активно је почела са радом од 2009. године иако је њен постепени развој почео након оснивања Шумарског факултета у Бањој Луци (1992. године). Катедру чине 2 наставника од којих је један ванредни професор и један доцент.

Наставна дјелатност катедре остварује се у сва три циклуса студија. У саставу катедре налазе се 4 предмета на првом циклусу студија (Еколошке основе гајења шума, Гајење шума 1, Шумске мелиорације и Гајење шума посебне намјене), 3 предмета на другом циклусу студија (Шума и климатске промјене, Планирање узгојних мјера у газдовању шумама и Пројектовање шумско-узгојних радова) и на трећем циклусу 4 предмета (Динамика шумских састојина, Системи газдовања шумама, Природи блиско гајење шума и Гајење главних типова шума).

Научно-истраживачки и стручни рад катедре обухвата: истраживање еколошких чиниоца који утичу на гајење шума, еколошки мониторинг, истраживања у шумама посебне намјене и заштићеним природним подручјима, шумске мелиорације, природно обнављање шума, његу шума, шумско-узгојне анализе и препоруке, израду пројеката за вјештачко обнављање шума, израду шумско-узгојних планова и пројеката и др.

Настава се одвија кроз предавања, вјежбе и теренску наставу. Теренска настава реализује се у сарадњи са ЈПШ “Шуме Републике Српске”, Националним парковима “Козара” и “Сутјеска” и Индустријским плантажама. Посљедњих година интензивирана је међународна сарадња, као резултат потписаних билатераних споразума са шумарским факултетима у Београду, Љубљани, Скопљу и Софији, а посебно са сродним катедрама које повезује усмјерење на природно гајење шума и то у оквиру екс-катедарских састанака.

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

  1. Гајење шума I
  2. Еколошке основе гајења шума

Изборни предмети:

  1. Гајење шума посебне намјене
  2. Шумске мелиорације
II циклус: Обавезни предмети:

  1. Планирање узгојних мјера у газдовању шумама

Изборни предмети:

  1. Пројектовање шумско узгојних радова

Академско особље

Наставници: Редовни професори:

проф. др Зоран Говедар

 

Сарадници:  

Остало

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.