Општи предмети

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

 1. Ботаника I
 2. Ботаника II
 3. Геодезија и картографија
 4. Математика
 5. Петрографија са геологијом
 6. Физиологија биљака
 7. Хемија

Изборни предмети:

 1. Енглески језик
 2. Информатика и ГИС у шумарству
 3. Исхрана биљака
 4. Корови у шумарству
 5. Латински језик
 6. Социологија
 7. Техничка механика
 8. Техничко цртање
 9. Увод у токсикологију

Академско особље

Наставници:  
Редовни професори:

проф. др Мира Милић
проф. др Нада Шуматић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан

 

Сарадници: Виши асистенти:

Зорана Хркић-Илић, ма

 

ОГЛАСНА ПЛОЧА