Катедра за силвиекологију

Шеф катедре:
проф. др Владимир Ступар
ванредни професор

Катедра за силвиекологију је једна од девет катедри у оквиру Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Силвиекологија обухвата и подразумијева проучавање „еколошког дијела“ шумарства због чега смо фокусирани на истраживање вегетације, флоре, земљишта, климе и животне средине.

Модерно доба и савремени трендови непрестано указују да се природа треба много више његовати, штитити и ставити у фокус, што је нашој Катедри један од основних циљева. Катедра за силвиекологију брине о очувању шума и шумског земљишта чиме доприноси усклађивању развојних потреба других привредних грана са шумарством које је веома важно за Републику Српску и њен друштвено економски развој.

Наши студенти стичу потребан дијапазон знања, искустава и вјештина из области екологије шумских станишта током основних студија, што им касније знатно олакшава мастер и докторске студије на Шумарском и сродним факултетима из области биотехничких наука. Особље Катедре је укључено и у научно – истраживачке пројекте међународног, националног и локалног карактера у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у свим шумарским еколошким дисциплинама.

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

 1. Дендрологија
 2. Педологија
 3. Типологија шума
 4. Фитоценологија
 5. Шума и животна средина
 6. Шумарска екоклиматологија
 7. Шумска земљишта

Изборни предмети:

 1. Биодиверзитет шума
 2. Деградација земљишта
 3. Екологија шума
 4. Заштита природе
II циклус: Обавезни предмети:

 1. Синдинамика шумских фитоценоза
 2. Општекорисне функције шума

Изборни предмети:

 1. Картирање шумске вегетације
 2. Шума и климатске промјене
 3. Шумска земљишта – систематика и коришћење

Академско особље

Наставници: Редовни професори:

проф. др Љиљана Дошеновић

Ванредни професори:

проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Југослав Брујић
проф. др Владимир Ступар

 

Сарадници: Асистенти:

дипл. инж. Илија Чигоја

 

Остало

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.