Катедра за коришћење шумских ресурса

Шеф катедре:
др Владимир Петковић
доцент

Катедра за Коришћење шумских ресурса обухвата групу предмета на првом и другом циклусу студија који студентима дају могућност да стекну знања из области познавања дрвних и недрвних производа шума, стандардизације, ергономије, планирања и пројектовања шумских комуникација, техника и технологија рада у шумарству, производње и коришћења шумске биомасе за енергију, као и основе механичке прераде дрвета.

Дакле кроз низ предмета који су распоређени на различитим годинама студија, а уз знања која се стичу на осталим катедрама, студентима се нуди могућност да се оспособе за самостално планирање, организацију и праћење производње у шумарству. У току извођења наставног процеса води се рачуна да студенти добију прилику да практично виде и учествују у оном што уче на предавањима, а што се постиже одржавањем теренских настава у сарадњи са ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац. Наставници и сарадници Катедре су школовани или се школују на реномираним универзитетима као што су Универзитети у Љубљани и Београду. Особље Катедре учествује у међународним и локалним пројектима, а студентима се пружа могућност да на пројектима раде као сарадници.

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

 1. Анатомија и својства дрвета
 2. Искоришћавање шума I
 3. Искоришћавање шума II
 4. Механизација у шумарству
 5. Производи шума
 6. Шумске комуникације

Изборни предмети:

 1. Ергономија у шумарству
 2. Основи прераде дрвета
 3. Производи шума анималног поријекла
II циклус: Обавезни предмети:

 1. Отварање шума
 2. Технологије искоришћавања шума

Изборни предмети:

 1. Аграрно шумарство
 2. Сакупљање и прерада недрвних производа у шумарству
 3. Употреба дрвета и биомасе

Академско особље

Наставници: Bанредни професор:

проф. др Дане Марчета   

Доценти:

др Владимир Петковић
др Данијела Петровић

 

Сарадници: Виши асистенти:

Остало

 

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.