Катедра за интегралну заштиту шумских екосистема

Шеф катедре:
проф. др Зоран Станивуковић
редовни професор

На предметима који припадају катедри за интегралну заштиту шумских екоситема студенти се упознају са разним биотичким и абиотичким факторима који утичу на раст и развој шумског и украсног дрвећа и грмља као и на виталност шумских и урбаних екосистема. Такође, упознају се и са свим врстама мјера које ће као будући инжењери шумарства практично примјењивати приликом рјешавања штетног дјеловања различитих фактора а у циљу очувања стабилности урбаних и шумских екосистема.
Наставно особље Катедре састоји се од два члана (редовни професор и асистент)
На Катедри за интегралну заштиту шумских екосистема обављају се и следећи стручни послови:
* Лабораторијске анализе и тестирања биља, биљних производа и регулисаних објеката ради утврђивања присуства штетних организама,
* Праћење и прогноза појаве штетних организама, развоја и кретања њихове популације, давање препорука и утврђивање оптималних рокова за њихово сузбијање,
* Едукација и давање савјета и препорука о штетним организмима и њиховом сузбијању.

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

  1. Заштита шума
  2. Шумарска ентомологија
  3. Шумска фитопатологија

Изборни предмети:

  1. Мониторинг здравственог стања шума
  2. Заштита дрвета
II циклус: Обавезни предмети:

  1. Интегрална заштита шума

Изборни предмети:

  1. Фитофармација

Академско особље

Наставници: Редовни професори:

проф. др Зоран Станивуковић

 

Сарадници: Асистенти:

Ранко Васиљевић, ма

 

Остало

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.