Матичност факултета

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци матичан је за следеће области шумарских дисциплина:

  • Силвиекологија
  • Шумарску генетику и оснивање шума (Шумско сјеменарство, расадничарство и пошумљавање)
  • Интегралну заштиту шума
  • Коришћење шумских ресурса
  • Економику и организацију у шумарству
  • Гајење шума
  • Планирање газдовања шумама
  • Ловство