Међуинституционална сарадња

01/4811/09 Уговор о образовној и научној размјени Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет
590/19 Споразум о сарадњи Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Институт експерименталне ботанике/ Бјелорусија
1011/13 Agreement for educational and scientific exchange Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Bavarien office for forest seeding and planting, Germany
01-1632/12 Agreement for educational and scientific exchange Уговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству University of Missouri, School of natural resources, department of forestry
01-2964/13 Agreement for educational and scientific exchange Уговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству St. Petersburg state forest technical University
104/11 Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Institut za kukuruz, Beograd, Srbija
1029/15 Оперативни план за реализацију сарадње између Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Шумарски факултет Универзитета у Београду, Московски државни универзитет шумарства и Шумарски факултет и факултета дрвне индустрије
250/15 Additional agreement to the cooperation contract from 3.06.14. No 01-1930/4 Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Nizhny Novgorod state agricultural academy Faculty of forestry
920/12 Споразум о сарадњи у области научно-истраживачког рада Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, Србија
342/14 Меморандум о разумијевању Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Мендел Универзитет у Брну, Факултет шумарства и дрвне технологије
01-1930/14 Споразум о намјерама сарадње Уговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству Државна пољопривредна академија из Нижњег Новгорода, Русија
01-2964/13 Уговор о научно-техничкој сарадњи Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Шумарско-технички државни универзитет у Санкт Петербургу, Русија
-- Agreement for cooperation in the Danube Region Network of Wood Research Centers Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Eberswalde University for Sustainable Development, Germany, Mendel University Brno, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Kompenzzentrum Holz GmbH Wood - k plus, Austria,Tehnical University Zvolen, Slovakia, University in Ljubljana,Slovenia, University of Primorska, Slovenia, University od Sopron, Hungary, University of Belgrade, Serbia, Transilvanian University of Brashov, Romania, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
581/19 Споразум о сарадњи Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Мендел Универзитет у Брну, Шумарски факултет
01-1632/12 Споразум о образовној и научној размјени Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству Универзитет Мизури, Факултет природних наука, Одсјек за шумарство, САД
1302/12 Споразум о сарадњи у области образовања и научно-истраживачког рада Уговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству ЈП Војводина шуме, Нови Сад, Србија