Међународни активни

 

 

Ерозија земљишта и превенција бујичних поплава
проф. др Маријана Каповић Соломун Активан 30.11.2018. - 31.12.2021.
Главни циљ пројекта је развој и унапређење наставних и образовних планова и програма на Западном Балкану (Србија и Босна и Херцеговина) који ће рјешавати проблеме контроле ерозије земљишта и заштиту од бујичних поплава, те усклађеност са директивама...
Биодиверзитет субмонтаних букових шума дуж климатског градијента на јужном ободу Панонске низије
проф. др Владимир Ступар Активан 01.01.2019. - 31.12.2019.
Захваљујући својој адаптибилности, буква је од посљедњег леденог доба проширила свој ареал на готово цијели континент. Букове шуме су најраспрострањенији тип шума у подручју западног Балкана и јужних обронака Алпа. Ипак, важно је истаћи да букове шуме налазе свој оптимум у западној и централној Европи те да се Балкан налази у близини границе њеног еколошког и географског распрострањења.