Награде и признања

НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 16. сједници 25. октобра 2022. године,
донио је одлуке о новчаним наградама наставницима и сарадницима за 2021. годину у три категорије.

Наставници Шумарског факултета награђени су у двије категорије и то:

– у категорији награда које се односе на наставнике и сараднике ауторе научног рада
објављеног у индексираном научном часопису, са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, награђени су: проф. др Маријана Каповић Соломун, проф. др Жељка
Марјановић Балабан и доц. др Данијела Петровић;

– у категорији која се односи на наставнике и сараднике координаторе или контакт особе Еразмус+ пројеката – Кључна акција 2 – Изградња капацитета, као кординатор награђена је проф. др Маријана Каповић Соломун.

Награде за достигнућа у развоју науке додјељују се за изузетне резултате у области
научноистраживачког рада и доказ су преданог рада и труда наших наставника и
сарадника.

 

 

Награде Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у току 2020. године

Награде Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у току 2020. године
На Kонкурсу за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2020. године, који је расписало Министарство за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво, награђено је 35% од укупно запосленог наставног особља Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
Награђени су: проф. др Маријана Каповић Соломун у првој категорији, др
Бранислав Цвјетковић у другој категорији, и у трећој категорији проф. др
Жељка Марјановић-Балабан, проф. др Милан Матаруга, проф. др Зоран Говедар и др Вања Даничић.
Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима подразумијева финансијска средства која издваја Министарство за
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво за
публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation
Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics),
тј. у неком од Web of Science индекса.
Награда за научна достигнућа у развоју науке додјељује се научницима и
истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.
Награде Универзитета у Бањој Луци

Награде Универзитета у Бањој Луци

На основу Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Бањој Луци
и Правилника о додјели признања и награда, Универзитет у Бањој Луци је
расписао Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у научно-истраживачком и образовном раду за 2020. годину.
На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, од двадесет и два
стално запослена наставника и сарадника, награђена су четири и то проф.
др Маријана Каповић Соломун као руководилац Еразмус + пројекта, а за
објављивање индексираног научног рада у престижним часописима проф.
др Маријана Каповић-Соломун, проф. др Жељка Марјановић-Балабан,
проф. др Дане Марчета и ма Зорана Хркић-Илић.