Наставни планови I циклуса

Студијски програм Шумарство 240 ЕЦТС

Студијски програм Прерада дрвета 240 ЕЦТС

Измјењен студијски програм Шумарство 240 ЕЦТС