Научно-наставно вијеће

Чланови ННВ за академску 2022/2023. годину

Војислав Дукић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

vojislav.dukic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 108

Жељка Марјановић-Балабан

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 114

Зоран Говедар

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

zoran.govedar@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 112

Зоран Маунага

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

Зоран Станивуковић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

zoran.stanivukovic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 113

Љиљана Дошеновић

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 109

Милан Матаруга

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

milan.mataruga@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 115

Мира Милић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

mira.milic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 130

Владимир Ступар

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

vladimir.stupar@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 129

Дане Марчета

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

dane.marceta@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 113

Драган Чомић

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

dragan.comic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 108

Југослав Брујић

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

jugoslav.brujic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 129

Маријана Каповић Соломун

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Проф. др

Бранислав Цвјетковић

ДОЦЕНТ

Др

branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 108

Вања Даничић

ДОЦЕНТ

Др

vanja.danicic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 109

Владимир Петковић

ДОЦЕНТ

Др

vladimir.petkovic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 231

Данијела Петровић

ДОЦЕНТ

Др

danijela.petrovic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 109

Зорана Хркић - Илић

ВИШИ АСИСТЕНТ

ма

zorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org
 +387 51 464 628 лок. 231

Илија Чигоја

АСИСТЕНТ

дипл. инж

ilija.cigoja@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 111

Ранко Васиљевић

АСИСТЕНТ

ма

ranko.vasiljevic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 111

Срђан Билић

АСИСТЕНТ

дипл. инж

srdjan.bilic@sf.unibl.org
+387 51 464 628 лок. 111

Давид Тадић

СТУДЕНТ

Милица Поповић

СТУДЕНТ

Митар Бошњак

СТУДЕНТ

Петар Божић

СТУДЕНТ

Раде Јањић

СТУДЕНТ