План и распоред наставе

I СЕМЕСТАР

Ботаника I

Математика

Хемија

Петрографија са геологијом

Шумарска екоклиматологија

Енглески језик

Информатика и гис у шумарству

Латински језик

Техничко цртање

Увод у токсикологију

II СЕМЕСТАР

Дендрологија

Ботаника II

Геодезија и картографија

Шума и животна средина

Физиологија биљака

Исхрана биљака

Корови у шумарству

Социологија

Техничка механика

III СЕМЕСТАР

Генетика са оплемењивањем биљака

Механизација у шумарству

Педологија

Производи шума

Шумарска биометрика

Дендрохронологија

Производи шума анималног поријекла

Екологија шума

IV СЕМЕСТАР

Фитоценологија

Шумске комуникације

Анатомија и својства дрвета

Шумска земљишта

Шумски генетички ресурси

Шумске мелиорације

Екологија дивљачи

Биодиверзитет шума

V СЕМЕСТАР

Шумска фитопатологија

Дендрометрија

Еколошке основе гајења шума

Искоришћавање шума I

Шумско сјеменарство и расадничарство

Мониторинг здравственог стања шума

Ергономија у шумарству

Заштита природе

VI СЕМЕСТАР

Гајење шума I

Шумарска ентомологија

Инвентура шума

Искоришћавање шума II

Типологија шума

Заштита дрвета

Основи прераде дрвета

Основе биотехнологије у шумарству

VII СЕМЕСТАР

Прираст шума

Уређивање шума I

Ловство

Трговина дрветом

Економика предузећа у шумарству

Гајење шума посебне намјене

Основи маркетинга у шумарству

Деградација земљишта

VIII СЕМЕСТАР

Уређивање шума II

Заштита шума

Оснивање шума и плантажа

Политика и организација у шумарству

Завршни рад

Континуитет продукције шума

Предузетништво у шумарству

Системи антиерозионог пошумљавања