Повеља и кодекс

Шумарски факултет, као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци дијели Повељу и кодекс са другим организационим једницама нашег Универзитета.

Универзитет у Бањој Луци посвећује значајну пажњу свом кадру јер је он веома важан за одрживост, даљи развој и напредовање Универзитета. Стога је Универзитет у Бањој Луци потписао је Декларацију о посвећености Европској повељи за истраживаче и Кодексу за запошљавање истраживача 30. јануара 2013. године, као прва установа из Босне и Херцеговине која се придружила овој европској иницијативи која обухвата више од 1 200 институција из 37 европских земаља. Тиме се Универзитет у Бањој Луци придружио породици европских универзитета који желе да осигурају квалитетно пословно окружење за своје истраживаче.

Повеља и кодекс Универзитета у Бањој Луци