Прерада дрвета

СТУДИЈЕ I ЦИКЛУСА (240 ЕЦТС)

I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
I семестар
ОП15ТЦНГ Техничко цртање са нацртном геометријом 2 2 0 30 30 0 6
ОП15МАТЕ Математика 2 2 0 30 30 0 6
ОП15ХЕМИ Хемија 2 2 0 30 30 0 6
ОП15АХДР Анатомија и хемија дрвета 2 3 0 45 45 0 7
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
II семестар
ОП15ТМЕХ Техничка механика 3 3 0 45 45 0 6
ОП15ТФИЗ Техничка физика 2 2 0 30 30 0 7
ОП15СМШУ Статистички методи у шумарству 2 2 0 30 30 0 6
ОП15СВД1 Својства дрвета I 2 2 0 30 30 0 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
УКУПНО: 21 22 0 315 330 0 60

Изборни предмети

I семестар

ОП15ЕНГ1 – Енглески језик I
ОП15ЊЕМ1 – Њемачки језик I

II семестар

ОП15ЕНГ2 – Енглески језик II
ОП15ЊЕМ2 – Њемачки језик II

II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
III семестар
ОП15ОДЕН Основе дендрологије 2 2 0 30 30 0 6
ОП15СВД2 Својства дрвета II 2 2 0 30 30 0 7
ОП15CADС CAD системи 3 5 0 45 75 0 6
ОП15МСИЕ Машинство са индустријском енергетиком 2 3 1 30 45 15 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
IV семестар
ОП15ХТОД Хидротермичка обрада дрвета 3 3 1 45 45 15 6
ОП15ДКОН Дрвне конструкције 3 5 0 45 75 0 7
ОП15ЛЛДР Љепила и лепљење дрвета 2 2 1 30 30 15 5
ОП15ЗАШД Заштита дрвета 2 2 1 30 30 15 7
Изборни предмет 2 2 0 30 30 15 5
УКУПНО: 23 28 4 245 420 60 60

Изборни предмети

III семестар

ОП15ТЕРМ – Термодинамика
ОП15ИНДМ – Индустријски менаџмент

IV семестар

ОП15ХПДИ – Хидраулика и пнеуматика у дрвној индустрији
ОП15УКДИ – Управљање квалитетом у дрвној индустрији

III ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
V семестар
ОП15ТСПШ Технологије и сортиментна структура производње у шумарству 2 2 0 30 30 0 6
ОП15МАОД Машине и алати за обраду дрвета 3 4 3 45 60 45 7
ОП15ХПДР Хемијска прерада дрвета 3 3 1 45 45 15 6
ОП15УТСД Унутрашњи транспорт и складиштење у дрвној индустрији 3 3 1 45 45 15 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
VI семестар
ОП15ФФПЛ Фурнири и фурнирске плоче 3 3 1 45 45 15 6
ОП15ПНПД Пројектовање намештаја и производа од древета 3 5 0 45 75 0 7
ОП15ПДНП Прерада дрвета на пиланам 3 3 3 45 45 45 5
ОП15КПДР Композитни производи од дрвета 3 3 2 45 45 30 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
УКУПНО: 27 30 11 405 450 165 60

Изборни предмети

V семестар

ОП15ПНУМ – Програмирање нумерички управљаних машина алатки
ОП15CAMС – CAM системи

VI семестар

ОП15ТИПМ – Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
ОП15ПЕНТ – Пројектовање ентеријера

IV ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
VII семестар
ОП15ФПДР Финална прерада дрвета 3 3 3 45 45 45 6
ОП15ПОДР Површинска обрада дрвета 3 3 2 45 45 30 6
ОП15ЕКДИ Економика дрвне индустрије 3 3 1 45 45 15 6
ОП15ОППД Организација производње у преради дрвета 3 3 5 45 45 75 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 5
VIII семестар
ОП15ТДПД Трговина дрветом и производима од дрвета 3 3 1 45 45 15 6
ОП15УППД Управљање производњом у преради дрвета 3 3 2 45 45 30 6
ОП15ППСД Пројектовање производних система у дрвној индустрији 3 3 1 45 45 15 6
ОП15ОЕКО Основи екологије 2 2 0 45 45 15 4
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 3
Дипломски рад 5
УКУПНО: 27 27 15 375 375 225 60

Изборни предмети

VII семестар

ОП15ДГРА – Дрво у грађевинарству
ОП15МПОД – Маркетинг производа од дрвета

VIII семестар

ОП15ТНАМ – Тапацирани намештај
ОП15ПРЕД – Предузетништво