Стручни послови

Стручни послови за које Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци има одобрење надлежних министарства су:

  • Стручни послови на признавању полазног материјала за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа
  • Послови од јавног интереса у области дијагностике сљедећих штетних врста организама:

Agrilus planipennis Fairmaire
Agrilus auroguttatus Waterhouse

  • Послови службене провјере испуњавања услова за третирање и означавање дрвеног материјала за паковање и издавање службене потврде у складу са Правилником о фитосанитарним захтјевима за дрвени материјал за паковање у међународном промету (Сл. гласник БиХ бр 60/12 и 28/13)