Студентска служба

Први сусрет студената са Факултетом дешава се на шалтеру Студентске службе. Студентска служба је организована тако да ради пуно радно вријеме од 08.00 до 16.00 часова, а за студенте сваки радни дан од 09.00 до 13.00 часова.

У Студентској служби врши се:

  • упис, препис и испис студената,
  • овјера семестара,
  • води се евиденција о положеним испитима,
  • издају увјерења о статусу студената,
  • формирају се досијеа студената гдје се одлажу пријаве о положеним испитима, уписни листови, молбе и захтјеви, те сви подаци у току студија.

КОНТАКТ

Тел: +387 51 464 628  лок.102
Е-пошта: studentska.sluzba@sf.unibl.org

Руководилац студентске службе:
Мр Мирослав Мирковић
Е-пошта: miroslav.mirkovic@sf.unibl.org

Референт за студентска питања:
Снежана Ђаковић
Е-пошта: snezana.djakovic@sf.unibl.org