Шумарство

СТУДИЈЕ I ЦИКЛУСА (240 ЕЦТС)

I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
I семестар
ОШ13БОТ1 Ботаника I 3 3 0 45 45 0 6
ОШ13МАТЕ Математика 3 3 0 45 45 0 6
ОШ13ШЕКО Шумарска екоклиматологија 2 2 0 30 30 0 4
ОШ13ПГЕО Петрографија са геологијом 2 2 0 30 30 0 4
ОШ13ХЕМИ Хемија 3 3 0 45 45 0 6
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 4
II семестар
ОШ13БОТ2 Ботаника II 3 3 1 42 42 8 6
ОШ13ШЖИВ Шума и животна средина 2 2 1 28 28 8 4
ОШ13ГЕОД Геодезија и картографија 2 2 1 28 28 8 4
ОШ13ФИЗБ Физиологија биљака 2 2 0 28 28 0 4
ОШ13ДЛОГ Дендрологија 3 3 4 42 42 32 8
Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
УКУПНО: 29 29 7 421 421 56 60

Изборни предмети

I семестар

ОШ13ЛАТЈ – Латински језик
ОШ13ЕНГЛ – Енглески језик
ОШ13ТЕХЦ – Техничко цртање
ОШ13ТОКС – Увод у токсикологију
ОШ13ИГИС – Информатика и ГИС у шумарству

II семестар

ОШ13МЕХА – Техничка механика
ОШ13ИСХР – Исхрана биљака
ОШ13КОРО – Корови у шумарству
ОШ13СОЦИ – Социологија

II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
III семестар
ОШ13ШБИО Шумарска биометрика 2 3 0 30 45 0 5
ОШ13ПЕДО Педологија 2 2 1 30 30 8 5
ОШ13ГЕНЕ Генетика са оплемењивањем биљака 3 3 0 45 45 0 5
ОШ13ПРОИ Производи шума 2 2 1 30 30 8 5
ОШ13МХЗЦ Механизација у шумарству 2 2 1 30 30 8 5
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 4
IV семестар
ОШ13ШГРЕ Шумски генетички ресурси 2 2 0 28 28 0 4
ОШ13ФЦЕН Фитоценологија 3 4 2 42 56 16 8
ОШ13ЗЕМЉ Шумска земљишта 2 2 1 28 28 8 4
ОШ13КОМУ Шумске комуникације 2 3 3 28 42 24 6
ОШ13АНАТ Анатомија и својства дрвета 2 2 0 28 28 0 4
Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
УКУПНО: 26 29 9 377 410 72 60

Изборни предмети

III семестар

ОШ13ЕКОШ – Екологија шума
ОШ13ДХРО – Дендрохронологија
ОШ13АНИМ – Производи шума анималног поријекла

IV семестар

ОШ13БИОД – Биодиверзитет шума
ОШ13МЕЛИ – Шумске мелиорације
ОШ13ЕКОД – Екологија дивљачи

III ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
V семестар
ОШ13ИСК1 Искоришћавање шума I 3 2 0 42 28 0 5
ОШ13ДМЕТ Дендрометрија 3 2 0 28 28 16 5
ОШ13ЕКОГ Eколошке основе гајења шума 3 2 1 42 28 8 5
ОШ13ФПАТ Шумска фитопатологија 3 3 1 42 42 8 6
ОШ13СЈЕМ Шумско сјеменарство и расадничарство 3 2 1 42 28 8 5
Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
VII семестар
ОШ13ТИПО Типологија шума 2 2 1 26 26 8 4
ОШ13ИСК2 Искоришћавање шума II 2 2 3 26 26 24 5
ОШ13ИНВЕ Инвентура шума 2 2 3 26 26 24 5
ОШ13ЕНТО Шумарска ентомологија 3 3 2 39 39 16 6
ОШ13ГАЈЕ Гајење шума I 3 3 2 39 39 16 6
Изборни предмет 2 2 0 26 26 0 4
УКУПНО: 30 27 16 406 364 88 60

Изборни предмети

V семестар

ОШ13ЗАШП – Заштита природе
ОШ13МОНИ – Мониторинг здравственог стања шума
ОШ13ЕРГО – Ергономија у шумарству

VI семестар

ОШ13БИОТ – Основе биотехнологије у шумарству
ОШ13ЗАШД – Заштита дрвета
ОШ13ПРЕР – Основи прераде дрвета

IV ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
VII семестар
ОШ13УРЂ1 Уређивање шума I 3 3 0 45 45 0 6
ОШ13ПРИР Прираст шума 3 3 0 45 45 0 6
ОШ13ЛОВС Ловство 2 2 1 30 30 8 5
ОШ13ЕКОН Економика предузећа у шумарству 2 2 0 30 30 0 4
ОШ13ТРГО Трговина дрветом 2 2 1 30 30 8 5
Изборни предмет 2 2 0 30 30 0 4
VIII семестар
ОШ13УРЂ2 Уређивање шума II 3 2 4 42 28 32 7
ОШ13ПОЛИ Политика и организација у шумарству 2 2 1 28 28 8 4
ОШ13ОШИП Оснивање шума и плантажа 2 2 1 28 28 8 4
ОШ13ЗАШШ Заштита шума 2 2 2 28 28 16 5
Завршни рад 0 0 0 30 30 30 6
Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
УКУПНО: 25 24 10 394 380 110 60

Изборни предмети

VII семестар

ОШ13ДЕГР – Деградација земљишта
ОШ13ГПОС – Гајење шума посебне намјене
ОШ13МАРК – Основи маркетинга у шумарству

VIII семестар

ОШ13СИСТ – Системи антиерозионог пошумљавања
ОШ13КОНТ – Континуитет продукције шума
ОШ13ПРЕД – Предузетништво у шумарству