Трећа мисија

Поред наставе и истраживања као основних универзитетских мисија, под трећом мисијом универзитета подразумијева се однос универзитета и заједнице, околине. Састоји се од двије димнезије – друштвене, цивилне и економске, које треба да буду равноправне. Трећа мисија универизитета може да се реализује кроз двије парадигме и то служење заједници, насупрот парадигме залагање у заједници.
Трећу мисију треба схватити као однос између високог образовања и друштва изван прве (настава) и друге (истраживање) мисије; нова двострука улога универзитета као носиоца позитивних промјена које доприносе друштвеном развоју и предузетника који доприносе економском развоју.
Трећа мисија универзитета подразумијева и друштвену и економску димензију и то тако да оне треба да буду подједнако значајне.
Она се заснива на приватно јавним партнерствима, сарадњи универзитета, привреде и државе. Неки аутори трећу мисију дефинишу као другу академску револуцију и појаву предузетничког универзитета (Дудерстадт, 1999; Вавакова, 1998)

Зелени Лауш

БАЊАЛУКА – Група грађана “Зелени Лауш”, коју чине универзитетски професори, представила је у Градској управи у Бањалуци идејно рјешење изградње мултифункционалног парка у овом бањалучком насељу у циљу грађанског доприноса проширењу културно-умјетничких и спортско-рекреативних садржаја у Бањалуци.
Иницијативу да се на дијелу земљишта код Ченића гробља на Лаушу, које је запуштено и на којем се одлаже смеће, направи мултифункционални парк, подржали су и професори Шумарског факултета проф.др Љиљана Дошеновић и доц. др Бранислав Цвјетковић, као и секретар Факултета др Дражен Миљић.
Према том рјешењу парк би требало да се налази у оквиру тренутно неуређене парцеле изнад Основне школе “Свети Сава” и у непосредној близини Ченића гробља и имао би бројне саржаје првенствено намијењене за дјецу, рекреацију и одмор.

Садњом четинарских врста дрвећа обиљежен Свјетски дан астме 05.05.2021.

Поводом обиљежавања Свјетског дана астме, Шумарски факултет у сарадњи Медицинским факултетом Универзитета у Бањој Луци, организовали су садњу четинарских врста дрвећа (смрча, кавкаска јела и Панчићева оморика) на Универзитетском кампусу.
Акција је донацијом квалитетних садница, подржана од стране Индустријских плантажа, на челу са директором Дариом Јокановићем, са којим Шумарски факултет има дугогодишњу сарадњу.
У акцију су се укључили и студенти Шумарског факултета, у сарадњи са студентима Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Четинари садрже бројне супстанце које повољно дјелују на особе обољеле од астме, као и у спречавању и ублажавању разних тегоба респираторног система.

Бесплатне практичне обуке за студенте Шумарског факултета

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Установа за стручно образовање одраслих на основу Споразума о пословно техничкој сарадњи организују заједничке активности које се огледају кроз: образовање одраслих, организовање стручне праксе за студенте, заједнички наступ према трећим лицима у заједничким доменима интересовања.
Актуелна дешавања по том питању огледају се кроз стручне обуке студената.
Стручну и практичну основну обуку, којом се полазници квалификују за дизајнера-пројектанта намјештаја у CORPUS програму, води Стручни сарадник за обуке из пројектовања намјештаја Огњен Вокић, дипл. инж шумарства.
Обука, која траје мјесец дана, интерактивна је и прилагођава се потребама полазника.

Учешће у радио емисији „Ризница знања“

Професори Шумарског факултета учествовали су у емисији научно-образовног програма Радија Републике Српске „Ризница знања“.

Учешће у радио емисији „Ризница знања“
Име и презиме Тема
Зорана Хркић-Илић, ма „Коровске биљке у шумарству“
проф. др Маријана Каповић Соломун „Важност очувања земљишних ресурса у свјетлу климатских промјена“ „Здравље земљишта и здравље људи“
проф. др Милан Матаруга - више тема (заштићена подручја, угрожене дрвенасте врсте (оморика), израда стратешких докумената, планова пошумљавања голети, климатске промјене и значај шума, значај подизања јавне свијести о стању природе)
др Вања Даничић, доцент „Значај и употребна вриједност питомог кестена“
др Данијела Петровић, доцент „Примјена акустичног томографа за процјену механичке стабилности стабла“
проф. др Љиљана Дошеновић „Значај шумских комплекса као алата за побољшање квалитета животне средине“
др Бранислав Цвјетковић, доцент „Подизање нових шума“ „Плантажно шумарство“
проф. др Драган Чомић „Економски аспекти шумарства у климатским промјенама“ „Однос шумарства и прераде дрвета у Републици Српској“
проф. др Владимир Ступар „Угрожене и заштићене врсте“ „Угрожени и заштићени екосостеми“

Студенти Шумарског факултета учествовали су у акцији “1000 садница за љепшу Бањалуку”. новембар 2018.

Студенти су се са задовољством одазвали позиву градских власти да се придруже акцији садње младих платана уз западни транзит. У оквиру јесење садње дрвећа саднице су посађене на источном и западном транзиту, Ади и Лазареву. У питању су различите врсте дрвећа липа, јавор, платан, јапанска јабука и јапанска трешња.

садња стабала

Споразум о сарадњи у области образовања и научно-истраживачког рада са Спомен подручјем Доња Градина.

Уговор о сарадњи са Ловачким савезом Републике Српске.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи са ЈУ Раднички Универзитет, Босна и Херцеговина.