Уџбеници и монографије

ПРЕУЗМИ Монографија 30 година Шумарског факултета у Бањој Луци 1992-2022
ПРЕУЗМИ Земљишта Републике Српске - Маријана Каповић Соломун, Михајло Марковић
ПРЕУЗМИ Монографијa – Шуме Републике Српске у слици и ријечи
ПРЕУЗМИ Корови у шумарству – Нада Шуматић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић
ПРЕУЗМИ Земљишта Јавор планине – Маријана Каповић Соломун, Саша Еремија
ПРЕУЗМИ Физиологија врба – Родољуб Ољачa, Алех Родзкин, Боривој Крстић, Зоран Говедар
ПРЕУЗМИ Гајење шума посебне намјене – Зоран Говедар, Милун Крстић
ПРЕУЗМИ Шумарска статистика – Милош Копривицa
ПРЕУЗМИ Китњакове шуме Републике Српске – Војислав Дукић
ПРЕУЗМИ Програм очувања шумских генетичких ресурса – Милан Матаруга, Василије Исајев, Саша Орловић, Гордана Ђурић, Југослав Брујић, Вања Даничић, Бранислав Цвјетковић, Мира Ћопић, Перо Балотић
ПРЕУЗМИ Дизајн врта – Љиљана Вуjковић, Љиљана Дошеновић
ПРЕУЗМИ Шумски генетички ресурси – Милан Матаруга, Василије Исајев, Саша Орловић
ПРЕУЗМИ Општа и нерганска хемија – Предраг Милетић, Жељка Марјановић Балабан
ПРЕУЗМИ Шумска фитопатологија – Драган М. Караџић
ПРЕУЗМИ Физиологија дрвенастих биљака – Боривој Крстић, Родољуб Ољача, Драгица Станковић
ПРЕУЗМИ Производи шума анималног поријекла – Срђан Љубојевић
ПРЕУЗМИ Гајење шума еколошке основе -Зоран Говедар
ПРЕУЗМИ Монографија 20 година Шумарског факултета у Бањој Луци 1992-2012
ПРЕУЗМИ Економски аспекти шумарства у климатским промјенама - Драган Чомић
ПРЕУЗМИ Васкуларна флора Републике Српске - Владимир Ступар, Ђорђије Милановић, Југослав Брујић
ПРЕУЗМИ Дендрохронологија - Војислав Дукић, Данијела Петровић