Услуге

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци врши сљедеће услуге:

У области заштите здравља биља:

  • лабораторијске анализе и тестирања биља, биљних производа и регулисаних објеката ради утврђивања присуства штетних организама
  • праћење и прогноза појаве штетних организама, развоја и кретања њихове популацје и утврђивање оптималних рокова за њихово сузбијање и давање препорука у складу са тим,
  • примијењена и друга истраживања у обалсти заштите здравља биља,
  • едукација и давање савјета и препорука о штетним организмима и њиховом сузбијању,
  • издавање биљних пасоша.