Зашто уписати Шумарски факултет у Бањој Луци?

Специфичности студија

Шумарски студиј чине три групе наука, биолошке (еколошке и природне) науке, техничке и економске дисциплине. Студирање је конципирано тако да се значајна велика пажња даје практичној страни сваког предмета. То значи да нема предмета који се не састоји из предавања и вјежби. Практични дио наставе се некада одвија у учионици, некада у лабораторији, а некад у најсавршенијој лабораторији на свијету- ШУМИ.

Зашто баш ви да упишете Шумарски факултет?

Ако мислите да је природа естетски феномен, а оно што човјек ствара не може бити савршеније од природног… нигдје се нећете осјећати тако добро као на овом факултету. Стећи ћете пуно нових пријатељстава, а имаћете прилику путовати због теренских настава, те упознати сва богатства наше земље. А сектор шумарства и заштите природе су један од оних који ће се све више развијати и пружати нова радна мјеста у будућности.

Шумарски факултет вам нуди додатне практичне обуке за дизајн и пројектовање производа од дрвета и пројектовање намјештаја, обуку за рад у најновијим софтверима, а све то је БЕСПЛАТНО само ако сте наш студент.

Могућност да се проведе 1-2 семестра на студију у Европи кроз програм ERASMUS са покривеним свим трошковима током боравка.

Наше дипломе су препознате у свијету што потврђују признате дипломе у водећем европским државама као што су Аустрија и Њемачка.

Студирање на Шумарском факултету је прилично динамичнимо, а инжењер којег створи овај факултет је биоинжењер, инжењер који добро разумије законе природе, са компетицијама и знањима које му омогућавају значајно шири дијапазон запошљавања него до сада.

Стицање осталих знања и вјештина:

 • Тимски рад
 • Стицање вјештина комуникације и јавне презентације
 • Развијање креативности и иновативности
 • Аналитички приступ рјешавање проблема
 • Комбинација теренског и канцеларијског рада
 • Кондиција и форма
 • Боравак у природи и физичка активност
 • Разноликост послова

Стечене квалификације за послове

 • На уређивању шума
 • На гајењу шума
 • На подизању нових шума
 • На одрживом коришћењу шумских ресурса
 • На подизању плантажа за производњу дрвета, биомасу, производњу енергије
 • На производњи садница за пошумљавање
 • На производњи садница за хорикултуру – може да оснује свој расадник
 • На производњи споредних шумских производа (јестиве гљиве, љековито биље, плодови, производња еколошких производа)
 • На пројектовању путева у шумама
 • Пројектовање путне и шумске инфраструктуре
 • Руковођење грађевинских радова у шумарству
 • Послови на безбједности шума и превенција пожара
 • Надзор особља и извођача радова
 • Заштита животне средине
 • Планирање процеса производње и логистике
 • Интегрисање нових „паметних“ технологија у шумарству
 • Проучавање климатских промјена са еколошким и економским аспектима
 • Рјешавање инжењерских послова у природном окружењу, уравнотежујући економске, друштвене и еколошке захтјеве
 • Дизајн намјештаја и производа од дрвета
 • Рад у истраживачким институцијама
 • Сектор управаљања ресурсима
 • На коришћењу геопросторних система (ГИС и ГПС)
 • Трговина шумским и производима од дрвета
 • Пројектовање и планирање хортикултурних објеката – урбано шумарство
 • Учешће у пројектовању паркова
 • Менаџмент у шумарству
 • Дрвопрерађивачка предузећа
 • Стручњак у производњи финалних производа од дрвета
 • Стручњак за опремање ентеријера
 • Креирању нових политика, стратегија и регулатива из области шумарства и повезаних дјелатности
 • Балансирање еколошких и економских циљева са потребама друштва – област зелене, циркуларне и биоекономије
 • Креирање сопствене пословне идеје и развој самосталног бизниса – област зеленог предузетништва
 • На уређивању шума
 • На гајењу шума
 • На подизању нових шума
 • На одрживом коришћењу шумских ресурса
 • На подизању плантажа за производњу дрвета, биомасу, производњу енергије
 • На производњи садница за пошумљавање
 • На производњи садница за хорикултуру – може да оснује свој расадник
 • На производњи споредних шумских производа (јестиве гљиве, љековито биље, плодови, производња еколошких производа)
 • На пројектовању путева у шумама
 • Пројектовање путне и шумске инфраструктуре
 • Руковођење грађевинских радова у шумарству
 • Послови на безбједности шума и превенција пожара
 • Надзор особља и извођача радова
 • Заштита животне средине
 • Планирање процеса производње и логистике
 • Интегрисање нових „паметних“ технологија у шумарству
 • Проучавање климатских промјена са еколошким и економским аспектима
 • Рјешавање инжењерских послова у природном окружењу, уравнотежујући економске, друштвене и еколошке захтјеве
 • Дизајн намјештаја и производа од дрвета
 • Рад у истраживачким институцијама
 • Сектор управаљања ресурсима
 • На коришћењу геопросторних система (ГИС и ГПС)
 • Трговина шумским и производима од дрвета
 • Пројектовање и планирање хортикултурних објеката – урбано шумарство
 • Учешће у пројектовању паркова
 • Менаџмент у шумарству
 • Дрвопрерађивачка предузећа
 • Стручњак у производњи финалних производа од дрвета
 • Стручњак за опремање ентеријера
 • Креирању нових политика, стратегија и регулатива из области шумарства и повезаних дјелатности
 • Балансирање еколошких и економских циљева са потребама друштва – област зелене, циркуларне и биоекономије
 • Креирање сопствене пословне идеје и развој самосталног бизниса – област зеленог предузетништва

Искуства студената

Професори су приступачни, доступни и сусретљиви

Често се путује на теренске наставе гдје се науче нове ствари и стекну животна пријатељства

Шумарски факултет има најбољу студентску службу на Универзитету што су показале анкете

Додатне обуке

Поред свега наведеног, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци нуди вам и додатне обуке, тренинге и одласке на усавршавање у иностранство ради стицање што бољих компетиција након завршетка студирања:

Основни и напредни курс пројектовања намјештаја, као и пројектовање производа од дрвета.

Могућност студирања у иностранству

Могућност да се проведе 1-2 семестра на студију у некој од европских земаља кроз програм ЕРАСМУС са покривеним свим трошковима током боравка

Наше дипломе су препознате у свијету што потврђују призанте дипломе у водећем европским државама као што су Аустрија и Њемачка.

Организације и запослење

 • Јавно предузеће шумарства
 • Може да ради у служби заштите здравља биљака
 • У сектору продаје и маркетинга производа из шума
 • Консултантске организације за пројектовање у шумарству и урбаном шумарству
 • У еколошким организацијама у невладином сектору
 • У министарствима надлежним за питање шумарства и екологије
 • У инспекторату
 • Као савјетник за власнике приватних шума
 • Може да ради у ловачким организацијама – студенти имају положен ловачки испит
 • Може да ради као научни или стручни сарадник у истраживачким институцијама: факултетима, институтима…
 • Може самостално да ради на пријави и реализацији међународних пројеката
 • Наставник у стручним средњим шумарским и сродним школама
 • Научни или стручни сурадник у истраживачким институцијама у подручју екологије и шумарства
 • Стручни сарадник у заштићеним природним подручјима (национални паркови, природни резервати)

Инжењер шумарства може се запослити или самостално покренути пословне активности које су директно или индиректно у вези са шумарством, урбаним шумарством, прерадом дрвета, екологијом, зеленом и биоекономијом, обновљивих извора енергије….

Можеш се запослити у: Јавном предузећу ”Шуме РС”, Министрарству пољопривреде и шумарства, Министрарству екологије, Министарству науке, Шумарском факултету, општинској/градској администрацији, инспекцији, комуналној полицији, националном парку.

Изабери природно, упиши Шумарски факултет!