Број: 524 /21.
Датум: 07.06.2021. године

На основу члана 5 Правилника о завршном раду на првом циклусу студија Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци издајем:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 16.06.2021. године у 10:00 часова кандидат Јована Мајсторовић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под називом:

ПОРЕЂЕЊЕ ЈУС-а И ЕВРОПСКОГ СТАНДАРДА ЗА ОБЛО ДРВО

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. Др Зоран Станивуковић, редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др Дане Марчета, ванредни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, ментор
3. Др Владомир Петковић, доцент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, члан

Ово обавјештење ће се огласити на званичној интернет страници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и огласној плочи Шумарског факултета седам дана прије дана одбране завршног рада.

ДЕКАН
Проф. др Маријана Каповић Соломун