Željana Krstić, student druge godine

,,Šumartvo sam izabrala kao buduće zanimanje jer pruža više opcija prilikom zaposlenja, a ono što je najzanimljivije većina poslova bi zahtijevalo prisustvo u prirodi. Ono što me najviše motivisalo su priče i utisci starijih kolega koji su mi pomogli da riješim dilemu i upišem baš ovaj fakultet.

Ono što je sigurno, zavoljećete prirodu još više i gledati je na potpuno drugačiji način, osim toga što ćete proučavati sve u vezi nje, proučavaćete i predmete koji su usko povezani sa šumarstvom. Svaki predmet predstavlja faktički jedno zanimanje tako da ako vas neka od njih bude posebno zanimala onda ste pronašli životno zanimanje.”