Uređivanje šuma II
KOLOKVIJUM 14.06.2022.
Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Bodovi
1. David Savković 2598 19/20
2. Aleksandra Stolica 2645 18/20
3. Jovana Živanić 2630 14/20
4. Danijela Latinović 2637 13/20
Uređivanje šuma I
KOLOKVIJUM 14.06.2022.
Red. br. Ime i prezime Broj indeksa Bodovi
1. Martina Milošević 2585 19/20
Predmetni asistent Srđan Bilić