21.06.2022.
Red. broj Prezime i ime Broj bodova na završnom ispitu
Dendrometrija
1. Prole Nikola 35
Inventura šuma
1. Sukur Milan 33
2. Željana Krstić 45
3. Milošević Milica 30
Upis ocjena u utorak (28.06.2022. god.) u 1100.