21.06.2022.
Red. broj Prezime i ime Broj bodova na završnom ispitu
Uređivanje šuma I
1. Milošević Martina 50
2. Sabljić Tatjana 35
Uređivanje šuma II
1. Stolica Aleksandra 35
2. Ćurlić Vanja 35