OBAVJEŠTENJE

Šumarski fakultet

Katedra za silviekologiju

Predmet: ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

Rezultati Ispita održanog 24.6.2022. godine

  1. Jovana Moravac     (2763)          9
  2. Ana Marković (2696)          9
  3. Filip Despot         (2738)          6
  4. Saša Bajić (2750)         6

Predmetni nastavnik