05.07.2022.
Red. broj Prezime i ime – Broj bodova – Završni ispit
Uređivanje šuma I
1. Živković Jelena 30
Uređivanje šuma II
1. Deljak Franciska 35