OBAVJEŠTENJE

Šumarski fakultet

Katedra za silviekologiju

Predmet: ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

Rezultati Ispita održanog 08.07.2022. godine

1.      Dragan Banjac                     (2754)               9

2.      Bogdan Macanović              (2747)               6

Predmetni nastavnik

 

 

Predmetni profesor