Часопис SEEFOR

Часопис SEEFOR (South-Eeast European Forestry) je међународни часoпис европског и свјетског реномeа који у посљедње вријеме све више добија на значају. Основан је 2009. године од стране 6 водећих научних институција у области шумарства у региону од којих је једна Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. У питању је часопис са слободним приступом („open access“), рецензиран („peer-reviewed“), публикован у електронском (e-ISSN 1849-0891) и штампаном (ISSN 1847-6481) издању. Часопис објављује оригиналне, нове и квалитетне радове и тако доприноси научном, истраживачком и оперативном напретку у области биотехничких наука са посебним акцентом на шумарство и сродне гране. SEEFOR публикује научне радове из еколошког, економског, техничког, технолошког, социјалног и свих других аспеката шумарства и прераде дрвета.

Часопис тренутно налази на листи часописа који треба да буду укључени на SCI листу, односно на ESCI (Emerging Sources Citation Index) листи, а радови се могу наћи на Web of Science Core Collection (ESCI Database). CiteScore индекс часописа је 0,8 за 2019. годину, ранкинг 97/140 (Q3) у категорији „Шумарство“. Очекује се да SEEFOR до краја 2021. године, добије импакт фактор и буде постављен на SCI листу, чиме би Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци био једна од ријетких институција која је суиздавач међународног индексираног часописа који се налази на SCI листи.

SEEFOR
https://www.seefor.eu/

Индекс база

Часопис је индексиран у сљедећим базама:

  • CAB abstacts
  • CrossRef
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of ScienceTM Core Collection (Clarivate Analytics)
  • Forestry abstracts
  • Google scholar
  • Scopus (Elsevier)