На основу Одлукe о измјени одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину, бр. 04/1-012-2-1244/21 од 21. 4. 2021. године („Службени гласник Републике Српскеˮ, бр. 38/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Заводa за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.2/0111-115-35/21 од 29.4.2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ – ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА СА ВСС У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У 2021. ГОДИНИ

Јавни позив може се преузети на ЛИНКУ.