Дана 11.06.2021. године, мр Раденко Лакетић, извршни директор за комерцијалне послове у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац, посјетио је Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Сарадња ове двије институције је била тема састанка на којем је истакнут значај повезивања науке и струке, а у циљу константног унапређења газдовања шумама и шумским земљиштем. Овом приликом је проф. др Маријана Каповић Соломун, декан Шумарског факултета посебно истакла важност подршке коју даје ЈПШ „Шуме Републике Српске“ у сарадњи са организационим јединицама, промоцији, те заједничком организовању међународне научне конференције поводом јубилеја Шумарског факултета и ЈПШ „Шуме Републике Српске“, који ће се обиљежити сљедеће године. Мр Лакетић је дао велики допринос приликом оснивања и покретања Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, а безрезервна подршка будућим активностима није изостала ни овај пут.