Dana 11.06.2021. godine, mr Radenko Laketić, izvršni direktor za komercijalne poslove u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d Sokolac, posjetio je Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Saradnja ove dvije institucije je bila tema sastanka na kojem je istaknut značaj povezivanja nauke i struke, a u cilju konstantnog unapređenja gazdovanja šumama i šumskim zemljištem. Ovom prilikom je prof. dr Marijana Kapović Solomun, dekan Šumarskog fakulteta posebno istakla važnost podrške koju daje JPŠ „Šume Republike Srpske“ u saradnji sa organizacionim jedinicama, promociji, te zajedničkom organizovanju međunarodne naučne konferencije povodom jubileja Šumarskog fakulteta i JPŠ „Šume Republike Srpske“, koji će se obilježiti sljedeće godine. Mr Laketić je dao veliki doprinos prilikom osnivanja i pokretanja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a bezrezervna podrška budućim aktivnostima nije izostala ni ovaj put.