Фото: Универзитет у Бањој Луци

1. Жир је плод:
а) храста
б) букве
в) липе

2. У којој мјерној јединици се изражава температура ваздуха:
а) степен Целзијуса (°C)
б) метар (m)
в) килограм (kg)

3. Соматске ћелије се одликују:
а) диплоидним бројем хромозома
б) хаплоидним бројем хромозома
в) триплоидним бројем хромозома

4. Шумовитост Републике Српске је око:
а) 51%
б) 85%
в) 18%

5. Како се може одредити старост дрвета?
а) вагањем
б) бројањем грана
в) бројањем прстенова прираста (годова)

6. У четинарске врсте дрвећа спадају:
а) липа, јасен и црни бор
б) буква, храст и јасен
в) оморика, јела и боровац

7. Хумидне области су:
а) веома сушне области
б) веома кишовите области
в) области под ледом

8. Биоценоза је:
а) животна заједница биљних организама на истом станишту
б) животна заједница различитих организама на истом станишту
в) животна заједница биљних организама на различитом станишту

9. Листопадни четинар је:
а) буква
б) ариш
в) љубичица

10. Ако је вриједност раствора pH 9, раствор је
а) кисео
б) неутралан
в) базан

11. Ентомологија је биолошка наука која прочава:
а) гљиве
б) инсекте
в) фосиле

12. У свијетлој фази фотосинтезе сунчева свијетлост се трансформише у хемијску енергију помоћу:
а) протеина
б) хлорофила
в) митохондрија

13. На карти је размјера 1:10 000, растојање између двије тачке је 1cm? Колико је растојање између те две тачке у природи?
а) 10 m
б) 100 m
в) 1000 m

14. У споредне шумске производе спада:
а) трупци
б) резана грађа
в) шумски плодови

15. Зелени пигмент биљака је:
а)глицерол
б) каротеноид
в) хлорофил

16. Који међу наведеним организмима је полупаразит:
а) имела
б) папрат
в) граб

17. Како се зове процес одавања угљен диоксида код биљака:
а) фотосинтеза
б) дисање
в) транспирација

18. Скраћеница међународне конвенције o деградацији земљишта је:
а) UNCCD
б) UNFCCC
в) UNCBD

19. Колику површину заузима 1 километар квадратни:
а) 100 хектара
б) 10 хектара
в) 1000 хектара

20. Збир унутрашњих углова у троуглу износи_________.

21. Углови се изражавају у:
a) метрима
б) килограмима
в) степенима

22. Која је размјера крупнија: 1:5000 или 1:25000?

23. Шта је мање: 1/2 или 1/6?

24. Спелеолог истражује:
а) планине
б) океане
в) пећине

25. Јосиф Панчић је најпознатији српски и балкански:
а) биолог
в) хемичар
г) историчар