Univerzitet u Banjoj Luci
Šumarski fakultet
Katedra za silviekologiju
Datum: 02.07.2021.godine

Predmet:PEDOLOGIJA

REZULTATI TESTA

Brtan Antonio 30
Stojanović Marko 26
Grabovac Nikola 38

Predmetni nastavnik
Prof. dr Marijana Kapović Solomun