Едукација у оквиру пројекта ,,Потенцијали љековитог, ароматичног биља и етеричног уља ШГ “Маглић” Фоча, едукација запослених радника и повезивање са тржиштем’’ биће одржана 13. јула 2021. године у 11.00 часова.

Догађај ће бити одржан у сали Ш.Г. „ Маглић’’ Фоча, Баљево поље – Фоча.

Главни циљ овог догађаја је едукација која се односи на производњу етеричног уља из дрвног зеленила и плодова четинара, као и едукација одговорних лица и сакупљача о препознавању љековитих и ароматичних биљних врста, мјесту и времену брања, складиштења и сушења, упознавање са фитотерапеутским значајем одабраних биљака и могућностима пласмана на тржишту, што је предвиђено Планом искоришћавања осталих шумских производа.

Организатор обуке је Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, који је уједно и координатор пројекта, а учесник је Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, као партнер у обуци. Догађај се организује уз подршку уз подршку Ш.Г. ,,Маглић’’ Фоча.