Edukacija u okviru projekta ,,Potencijali ljekovitog, aromatičnog bilja i eteričnog ulja ŠG “Maglić” Foča, edukacija zaposlenih radnika i povezivanje sa tržištem’’ biće održana 13. jula 2021. godine u 11.00 časova.

Događaj će biti održan u sali Š.G. „ Maglić’’ Foča, Baljevo polje – Foča.

Glavni cilj ovog događaja je edukacija koja se odnosi na proizvodnju eteričnog ulja iz drvnog zelenila i plodova četinara, kao i edukacija odgovornih lica i sakupljača o prepoznavanju ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta, mjestu i vremenu branja, skladištenja i sušenja, upoznavanje sa fitoterapeutskim značajem odabranih biljaka i mogućnostima plasmana na tržištu, što je predviđeno Planom iskorišćavanja ostalih šumskih proizvoda.

Organizator obuke je Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koji je ujedno i koordinator projekta, a učesnik je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, kao partner u obuci. Događaj se organizuje uz podršku uz podršku Š.G. ,,Maglić’’ Foča.