Stručna edukacija u okviru projekta ,,Edukacija zaposlenih i povezivanje sa tržištem u oblasti potencijala ljekovitog, aromatičnog bilja i proizvodnje eteričnog ulja na području ŠG „Romanija“ Sokolac’’ održaće se 12. jula 2021. godine u 11 časova u prostorijama R.J. ,,Palež’’ na Sokocu.

Glavni cilj ovog događaja je edukacija koja se odnosi na proizvodnju eteričnog ulja iz drvnog zelenila i plodova četinara, kao i edukacija odgovornih lica i sakupljača o prepoznavanju ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta, mjestu i vremenu branja, skladištenja i sušenja, upoznavanje sa fitoterapeutskim značajem odabranih biljaka i mogućnostima plasmana na tržištu, što je predviđeno Planom iskorišćavanja ostalih šumskih proizvoda.

Organizator obuke je Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koji je ujedno i koordinator projekta, a učesnik je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, kao partner u obuci. Događaja se organizuje uz podršku ŠG ,,Romanija” Sokolac.