На основу члана 7. Правилника о завршном раду на другом циклусу студија Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци издајем:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 28.09.2021. године у 11:00 часова кандидат Мирко Мајсторовић, инжењер шумарства ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом „Процјена запремине састојина букве у „Доњедринском“ шумскопривредном подручју“.

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. др Зоран Маунага, редовни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије,

2. др Војислав Дукић, ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор,

3. др Данијела Петровић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, члан.

Обавјештење о одбрани оглашено је на званичној интернет страници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и огласној плочи Шумарског факултета седам дана прије дана одбране мастер рада.

ДЕКАН
Проф. др Маријана Каповић Соломун