Плодоносна сарадња, успостављена између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Шумарског факултета Меделовог Универзитеа у Брну, ових дана је интензивирана кроз посјету професора Либора Јанковског, декана Шумарског факултета Универзитета у Брну.

Професор Јанковски био је у радној посјети Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, у понедјељак 20. септембра 2021. године. Теме разговора биле су активности на међународној размјени студената, наставника и сарадника кроз програм ЕРАСМУС К1 који спроводе двије институције, а који је започет ове године кроз посјете наставног особља Шумарског факултета Менделовог Универзитета у Брну, а наставља се кроз одлазак студената са нашег Факултета на једносеместралне студије у Брно. У току 2022. године планиран је одлазак 7 наставника и 6 студената на Универзитет у Брно, те долазак 2 наставника и 2 студента виших циклуса студија са Универзитета у Брну.

Заједничке апликације на пројекте из програма Хоризон, намијењеног Западном Балканку, опремање лабораторија у новој згради Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, даљња размјена наставника и студената, биле су теме разовора, као и могућност посјете наших наставника, сарадника и студената Факултету у Брну и предузећима која послују у области шумарства. Разоговарало се и о могућностима да наши студенти похађају један дио теренске наставе у објектима у околини Брна, кроз реализацију активности на пошумљавању као и у другим областима шумарства.

Са професором Јанковским, такође је договорена и посјета два врсна стручњака из области пројект менаџмента, који ће одржати тренинг за апликације и менаџемент пројеката за особље нашег Факултета, при чему би били размотрени и потенцијални приједлози пројеката, које би особље кадидовало за будуће заједничке пројекте.

Професор Јанковски, понудио је нашем Факултету и струци, да са групом међународних експерата, које би окупио, посјети нашу земљу и наше шуме, те да наведени тим експерата волонтерски ради на рјешавању једног проблема који наша струка кандидује. Тиме би се продубила сарадња а Универзитом у Брну али и проширила сарадња на институције из којих би дошли чланови тима.

У срдачном и пријатељском разговору, покренут је велики број идеја о сарадњи два факултета. Надамо се да ће сарадња са реномираним Менделовим Универзитетом у Брну бити реализована у пуном капацитету кроз различите пројекте и размјене које су планиране у наредном периоду.