Дана 16.09.2021. године у просторијама Природњачког музеја Црне Горе промовисана је књига „Приручник за идентификацију типова станишта Црне Горе од значаја за Европску унију са обрађеним главним индикаторским врстама“ групе аутора: Ђорђије Милановић, Данка Цаковић, Сеад Хаџиаблаховић, Снежана Вуксановић, Весна Мачић, Данијела Стешевић, Милица Станишић-Вујачић, Вера Биберџић, Дмитар Лакушић. Књига је настала као резултат вишегодишње сарадње Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Агенције за заштиту животне средине Црне Горе, кроз континуирани рад на инвентаризацији и картирању типова станишта Црне Горе од значаја за Европску унију као и едукацију стручних капацитета оспособљених за самостални теренски рад по питању ове проблематике.

Књига темељно обрађује 88 типова станишта на 394 стране, са 977 обрађених идикаторских, углавном биљних, врста приказаних фотографски и текстуелно, гдје је год то било неопходно, како би се типови станишта и њихови главни индикатори могли недвосмислено препознати на терену. Популаризацији и едукативном карактеру публикације доприносе 1402 ауторске фотографије, те је књига намијењена љубитељима природе различитих профила: од рекреативаца и планинара, до афирмисаних ботаничара и фитоценолога.

Ђорђије Милановић