У оквиру теренске наставе из предмета Политика и организација у шумарству, студенти IV године, заједно са предметним наставником доц. др Драганом Чомићем, су 24.09.2021. године посјетили ШГ “Горица“ Шипово. Уз велику љубазност директора Јове Дакића, дипл. инж. шумарства, и његових сарадника, омогућена је посјета просторијама управе ШГ “Горица“, радној јединици “Родуша“ и ловачкој кући на Драгнић Подовима.

Студенти су имали прилику унаприједити стечена теоријска знања, а искуства из праксе пренијели су директор Дакић и технички директор Дарко Лаловић, дипл. Инж. шумарства, али и одговорни инжењери који оперативно дјелују на терену, првенствено руководилац РЈ “Родуша“ Младен Вујнић, дипл. инж. шумарства.

У десетом одјелу РЈ “Родуша“ извршен је директан увид у процес сјече, израде, извоза и отпреме шумских дрвних сортимената, са детаљним појашњењем начина израде пратеће документације. Директор, одговорни инжењери и остали радници преносили су своја искуства, са истицањем изазова и предности које очекују будуће инжењере.

Након тога, студенти су имали прилику посјетити ловачку кућу на Драгнић Подовима, која је саграђена у току прошле године, упоредо са свим проблемима изазваних пандемијом Корона вируса. Поред диверзификације дјелатности и додатних извора прихода за газдинство путем јачања еко-туристичких потенцијала, порука коју су жељели послати је да “Живот није стао!”, истиче је Дакић.

Приликом посјете просторијама Дирекције ШГ “Горица“, студенти су имали прилику да дискутују о конкретним организационим, економско-финансијским и законодавним темама у вези са функционисањем шумских газдинстава из пословног система ЈПШ “Шуме РС“ а.д. Дискусија је, између осталог, била усмјерена на проблематику успостављања и функционисања организационе структуре, материјалне основе рада, економског положаја радника у шумарству, финансирања рада шумског газдинства и газдовања шумама, проблема централизације и децентрализације, сарадњу са дрвопрерађивачким сектором и локалном заједницом, законодавни оквир и слично. Извршен је обилазак свих служби у оквиру шумског газдинства, са указивањем на потенцијална радна мјеста инжењера шумарства. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, обилазак просторија Дирекције газдинства уприличен је након завршетка радног времена, а у пратњи директора Дакића.