На основу члана 7. Правилника о завршном раду на другом циклусу студија Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци издајем:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 26.10.2021. године у 12:00 часова кандидат Сања Станишић, инжењер шумарства ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом „Узгојне особине састојина букве, јеле и смрче прашумског и привредног типа на подручју Хан Пијеска“.

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. др Милан Матаруга, редовни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије,

2. др Зоран Говедар, редовни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор

3. др Војислав Дукић, ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, члан

Обавјештење о одбрани оглашено је на званичној интернет страници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и огласној плочи Шумарског факултета седам дана прије дана одбране мастер рада.

ДЕКАН
Проф. др Маријана Каповић Соломун