Упис примљених кандидата на II циклус студија вршиће се у периоду од 27.10.-29.10.2021.године.